HOSCO TUYỂN THỰC TẬP VIÊN .NET [Mới nhất]

HOSCO TUYỂN THỰC TẬP VIÊN .NET [Mới nhất]

   HOSCO ra đời với sứ mạng góp sức đẩy mạnh nền công nghệ thông tin Việt Nam, thương hiệu gắn liền với thương hiệu quốc gia, mang giá trị của tầm “Việt” khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thông tin toàn cầu.    Công ty luôn luôn sẵn sàng chào đón, tạo cơ hội

Read More

HOSCO TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN .NET [Mới]

HOSCO TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN .NET [Mới]

   HOSCO ra đời với sứ mạng góp sức đẩy mạnh nền công nghệ thông tin Việt Nam, thương hiệu gắn liền với thương hiệu quốc gia, mang giá trị của tầm “Việt” khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thông tin toàn cầu. Trung thành với quan điểm phát triển dựa trên nền tảng chất

Read More

HOSCO Tuyển nhân viên triển khai [ Mới]

HOSCO Tuyển nhân viên triển khai [ Mới]

   HOSCO ra đời với sứ mạng góp sức đẩy mạnh nền công nghệ thông tin Việt Nam, thương hiệu gắn liền với thương hiệu quốc gia, mang giá trị của tầm “Việt”, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thông tin toàn cầu.    Trung thành với quan điểm phát triển dựa trên nền tảng

Read More

HOSCO TUYỂN NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI

HOSCO TUYỂN NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI

   HOSCO ra đời với sứ mạng góp sức đẩy mạnh nền công nghệ thông tin ở Việt Nam, thương hiệu gắn liền với thương hiệu quốc gia, mang giá trị của tầm “Việt”, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thông tin toàn cầu.    Trung thành với quan điểm phát triển dựa trên

Read More

HOSCO tuyển nhân viên triển khai tại Tp Hồ Chí Minh (Hết hạn)

HOSCO tuyển nhân viên triển khai tại Tp Hồ Chí Minh (Hết hạn)

Mô tả công việc: Tiếp nhận thông tin, kiểm tra, khắc phục các yêu cầu kỹ thuật cơ bản về phần mềm từ khách hàng Cài đặt, hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm công ty cung cấp Số lượng cần tuyển: Số lượng: 02 người Làm việc tại: Hồ Chí Minh

Read More

HOSCO tuyển dụng thực tập SEO và Marketing

HOSCO tuyển dụng thực tập SEO và Marketing

HOSCO ra đời với sứ mạng góp sức đẩy mạnh nền công nghệ thông tin ở Việt Nam, thương hiệu gắn liền với thương hiệu quốc gia, mang giá trị của tầm “Việt”, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thông tin toàn cầu. Trung thành với quan điểm phát triển dựa trên nền tảng chất

Read More

HOSCO tuyển thực tập viên Tester (Hết hạn)

HOSCO tuyển thực tập viên Tester (Hết hạn)

HOSCO ra đời với sứ mạng góp sức đẩy mạnh nền công nghệ thông tin ở Việt Nam, thương hiệu gắn liền với thương hiệu quốc gia, mang giá trị của tầm “Việt”, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thông tin toàn cầu. Trung thành với quan điểm phát triển dựa trên nền tảng chất

Read More